Frezen met tegenlopende spoed - butterfly

VHM schachtfrees tegenlopende spoed 3,0 mm

VHM schachtfrees tegenlopende spoed
- up/down cut - butterfly
3,0 mm

VHM schachtfrees tegenlopende spoed 3,0 mm

VHM schachtfrees tegenlopende spoed
- up/down cut - butterfly
3,0 mm - schacht 6 mm

VHM schachtfrees tegenlopende spoed 4,0 mm

VHM schachtfrees tegenlopende spoed
- up/down cut - butterfly
4,0 mm

VHM schachtfrees tegenlopende spoed 5,0 mm

VHM schachtfrees tegenlopende spoed
- up/down cut - butterfly
5,0 mm

VHM schachtfrees tegenlopende spoed 6,0 mm

VHM schachtfrees tegenlopende spoed
- up/down cut - butterfly
6,0 mm

VHM schachtfrees tegenlopende spoed 8,0 mm

VHM schachtfrees tegenlopende spoed
- up/down cut - butterfly
8,0 mm

VHM schachtfrees tegenlopende spoed 10 mm

VHM schachtfrees tegenlopende spoed
- up/down cut - butterfly
10,0 mm