1. Algemene opbouw van een CNC portaalfrees systeem
  2. Principeschema van een CNC besturing / controller
  3. Stappenmotoren / werking en aansluitgegevens
  4. x

 
1.   Algemene opbouw van een CNC portaalfrees systeem

q

 

 Terug naar boven

2.   Principe schema van een CNC besturing / controller

q

q

q

 

q

 

qq

 

q

 Terug naar boven

3.   StappenmotorenSchema van bipolaire stappenmotor

Een stappenmotor is een synchrone elektromotor zonder koolborstels waarvan de hoekverdraaiing heel nauwkeurig te regelen is. De rotor (het draaiende deel) is opgebouwd uit permanente magneten en de stator uit spoelen (elektromagneten). Om een hoge resolutie mogelijk te maken worden zowel de rotor als de stator van een groot aantal polen voorzien. Deze mogen geen onderling contact maken. Telkens als een spoel stroom krijgt wordt een pool in de rotor recht tegenover een pool van de stator gedraaid; de motoras draait dus een stukje. Door de spoelen meerdere pulsen in een bepaalde volgorde te geven gaat de motoras draaien, hoe sneller de pulsen komen des te sneller de motor zal draaien.

De meeste gangbare stappenmotoren hebben een hoekverdraaiing van 1,8 graden. Voor één omwenteling zijn dan 360 graden / 1,8 = 200 stappen nodig. Door gebruik te maken van microsteps, bijvoorbeeld 1/8, zijn de motoren nog nauwkeuriger te besturen. Bij 1/8 microstep zijn voor één omwenteling dus 1600 stappen nodig en is de kleinste stap 0,225 graden.

De belangrijkste karakteristieke eigenschap van een stappenmotor is het koppel dat hij kan leveren. De motor kan ook koppel leveren als hij stilstaat en kan daarom als standrem fungeren.

d

d

 

d

d

d

d

 Terug naar boven

 

 

d

FX - cnc onderdelen  12